Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(Monolithic i.e. Without Porcelain) Bridge 34 to 37

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(Monolithic i.e. Without Porcelain) Bridge 34 to 37

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(Monolithic i.e. Without Porcelain) Bridge 34 to 37

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(Monolithic i.e. Without Porcelain) Bridge 34 to 37

press to zoom
1/3
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(With Porcelain) Bridge 13 to 23

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(With Porcelain) Bridge 13 to 23

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(With Porcelain) Bridge 35 to 43

press to zoom
Noritake Zirconia bridge
Noritake Zirconia bridge

(With Porcelain) Bridge 13 to 23

press to zoom
1/4
Noritake Zirconia Bridges
Noritake Zirconia Bridges

(With Porcelain) 11 to 23 ; (Monolithic) 34 to 37

press to zoom
Noritake Zirconia Bridges
Noritake Zirconia Bridges

(With Porcelain) 11 to 23 ; (Monolithic) 34 to 37

press to zoom
1/1